InnowatorzySpołeczni.PL

Serwis internetowy Katalizatora Innowacji Społecznych dla innowatorek i innowatorów społecznych

Warsztat antywypaleniowy w Toruniu

WARSZTAT ANTYWYPALENIOWY DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE w Toruniu za nami. 

Było twórczo i angażująco!

 

  • Podczas warsztatu zastanawialiśmy się, dlaczego to ważne, by mówić o prewencji wypalenia w działaniach obywatelskich.
  • Przyjrzeliśmy się czynnikom wypalającym w zaangażowaniu społecznym.
  • Usystematyzujemy wiedzę o zjawisku wypalenia.
  • Zmapujemy sposoby przeciwdziałania wypaleniu w polskim III sektorze.
  • Sporządziliśmy własną listę narzędzi, które potrzebujemy mieć w swojej podręcznej „apteczce” troski o siebie.

 

Dziękujemy innowatorkom i innowatorom za aktywny udział w wydarzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

Nie było Ciebie z nami, nic straconego zapraszamy na kolejny warsztat już w lipcu szczegóły w linku: https://innowatorzyspoleczni.pl/warsztat-antywypaleniowy-dla-osob-zaangazowanych-spolecznie-2-edycja/

Inkubatory Innowacji Społecznych:

Skip to content