BONY DLA INNOWATOREK I INNOWATORÓW. WEŹ 1000 ZŁ NA ROZWÓJ!

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW DLA INNOWATORÓW W RAMACH KATALIZATORA INNOWACJI SPOŁECZNYCH

 

 1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach realizacji projektu Katalizator Innowacji Społecznych przyznaje bony edukacyjno-doradcze dla innowatorek i innowatorów społecznych, których celem jest wzmacnianie, rozwijanie i nabywanie kompetencji przez innowatorki i innowatorów społecznych według opracowanej własnej ścieżki rozwoju.
 2. Nabór wniosków trwa od 23.09.2022 do 23.10.2022 roku.
 3. W roku 2022 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach projektu Katalizator Innowacji Społecznych przyzna łącznie 30 bonów edukacyjno-doradczych dla innowatorek i innowatorów społecznych. W drugiej tegorocznej turze (2022 rok) zostanie przyznanych nie mniej niż 10 bonów.
 4. Bony mogą zostać przyznawane pełnoletnim osobom fizycznym, które: prawidłowo złożyły wniosek (formularz zgłoszeniowy na stronie innowatorzyspoleczni.pl) i spełniają minimalne kryteria opisane w punkcie 10.
 5. Po zebraniu ofert, zespół Katalizatora Innowacji Społecznych, na podstawie kryteriów opisanych w punkcie 10 ocenia wnioski i przyznaje bony wybranym innowatorom.
 6. Wartość bonu edukacyjno-doradczego wynosi 1000 złotych. W szczególnych sytuacjach zespół Katalizatora Innowacji Społecznych, może wydać zgodę na realizację bonu o wyższej wartości w zależności od wydatkowania puli środków przeznaczonych na ten cel.
 7. Bon będzie realizowany po podpisaniu umowy.
 8. Bony będą miały charakter vouchera, uczestnikom nie będą przekazywane środki finansowe. Zakupione usługi i towary w ramach bonów będą zamawiane i pokrywane bezpośrednio przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, która prowadzi w partnerstwie z Fundacją Stocznia projekt Katalizator Innowacji Społecznych.
 9. Środki wydatkowane na bon dla innowatorów pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. Minimalne kryteria wyboru:
  • osoba brała udział w minimum 1 wydarzeniu Katalizatora Innowacji Społecznych – spotkaniu sieciującym, webinarium, szkoleniu, warsztacie itp. (jeśli tak, nazwa i data)
  • osoba jest autorką lub autorem (także współautorstwo) przetestowanej i udokumentowanej innowacji społecznej w ramach Inkubatorów innowacji współfinansowanych ze środków EFS w latach 2016-2023
  • osoba ma jasny cel wydatkowania środków z bonu oraz przedstawiła szczegółowy kosztorys.
 1. Przyznany bon można wydatkować na:
  • Zakup materiałów edukacyjnych – książki, dostęp do platformy kursowej, i inne.
  • Spotkania z: ekspertami, doradcami, mentorami, specjalistami.
  • Kursy, szkolenia, warsztaty doskonalące
 2. Jedna osoba może otrzymać tylko jeden bon.
 3. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą naruszały praw nabytych osoby aplikującej o przyznanie bonu.
 4. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje zespół Katalizatora Innowacji Społecznych w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

UWAGA!

Bony będą przyznane na podstawie oceny wypełnionego wniosku.

WNIOSKI PRZYJMUJEMY JESZCZE:

dni
godzin
minut
sekund

JESTEŚ ZAINTERESOWANA I ZAINTERESOWANY BONEM DLA INNOWATORA? WYPEŁNIJ FORMULARZ!

WNIOSEK:
I. MINIMALNE KRYTERIA
II. MOJA INNOWACJA
IV. ŚCIEŻKA ROZWOJU INNOWATORA